Syrena WARSZAWSKA INTERNETOWA GRUPA DYSKUSYJNA Poniedziałek, 19 października 2020

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Warszawie

Waldemar WIERZBICKI

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Referat ten został zaprezentowany 25 października 2001r godz. 17.00 w sali nr 1306 na XIII piętrze Pałacu Kultury i Nauki, gdzie odbyło się otwarte spotkanie poprzedzające obrady Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego (WOST) na ten właśnie temat.

1. OGÓLNE DANE O MOTORYZACJI W WARSZAWIE

Od 1996 roku w Warszawie notuje się spadek zarejestrowanych samochodów osobowych. Patrząc na liczby można odnieść mylne wrażenie, że nastąpiło zahamowanie sprzedaży samochodów osobowych. Nowe przepisy pozwalające odliczać podatek VAT od kupowanych samochodów ciężarowych spowodował, że liczba samochodów "ciężarowych" wzrosła z 27 887 w roku 1986 do 129 952 w 2000 r. Samochody "ciężarowe" to tak naprawdę samochody osobowe, w których zamontowano kraty oddzielające przestrzeń ładunkową od kierowcy. Obserwuje się również zjawisko leasingu pojazdów z firm, które mają siedziby poza Warszawą (tańsze ubezpieczenie), a używanie pojazdów w Warszawie.


Powiększ

2.TENDENCJE WYSTEPUJĄCE W LATACH 1991-2000

Każdego roku na polskich drogach giną tysiące ludzi a dziesiątki tysięcy zostaje rannych. Powszechnie uważa się, że są to koszta rozwoju cywilizacyjnego i nieodzowny element rozwoju motoryzacyjnego, który rozpoczął się na początku lat dziewięćdziesiątych i trwa do dnia dzisiejszego.
Wiedza temat rozmiaru tragedii przekazywana jest przez środki masowego przekazu przy okazji powrotów z dłuższych weekendów, wakacji, świąt czy też wypadków, w których giną znane osoby. Porównanie ilości zdarzeń jakie miały miejsce w Polsce w ostatnich dziesięciu latach powinno zmusić do zadania pytania - JAK DŁUGO JESZCZE BĘDĄ GINĄĆ LUDZIE NA POLSKICH DROGACH?

Tab.2. Liczba wypadków drogowych w Polsce

1991

54 038

7 901

65 242

1992

50 990

6 946

61 047

1993

48 901

6 341

58 812

1994

53 647

6 744

64 573

1995

56 904

6 900

70 226

1996

57 911

6 359

71 419

1997

66 586

7 311

83 162

1998

61 855

7 080

77 560

1999

55 106

6 730

68 449

2000

57 331

6 294

71 638

Ogółem

563 269

68 606

692 128


3. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W WARSZAWIE


Powiększ

W ciągu ostatnich dziesięciu lat na terenie Warszawy miały miejsce 23.404 wypadki drogowe

Powiększ

W ciągu ostatnich dziesięciu lat na terenie Warszawy w 23 404 wypadkach drogowych rannych zostało 24 693 osoby


Powiększ

W ciągu ostatnich dziesięciu lat na terenie Warszawy w 23 404 wypadkach drogowych zginęło 2 088 osób.


Powiększ

W ciągu ostatnich 10 lat na terenie Warszawy odnotowano 114 956 kolizji.

3.1. Wypadki i ich skutki według czasu, dni tygodnia, miesięcy w latach 1999- 2000

Najbardziej niebezpiecznym dniem tygodnia w 2000 r., pod względem liczby wypadków był piątek. Najmniej zdarzeń miało miejsce w niedzielę, były to jednak wypadki tragiczne w skutkach. Największą liczbę kolizji odnotowano w piątek, najmniej, podobnie jak wypadki, w niedziele. Poniższa tabela ilustruje rozkład tygodniowy zdarzeń drogowych.

Tab. 7. Zdarzenia drogowe i ich skutki według dni tygodnia

Dni

Wypadki

ZABICI

RANNI

KOLIZJE

1999

2000

1999

2000

1999

2000

1999

2000

Pon.

354

321

32

13

418

378

3504

3877

Wt.

354

357

17

20

411

412

3834

3964

Śr.

359

385

28

19

398

445

3606

4103

Czw.

341

388

30

15

370

473

3563

4187

Pt.

399

392

33

18

450

476

3774

4320

Sob.

284

289

31

15

361

358

2274

2765

N.

192

214

22

26

231

286

1510

1837Tab. 8. Wypadki drogowe i ich skutki według godzin

GODZINY

WYPADKI

ZABICI

RANNI

1999

2000

1999

2000

1999

2000

2.00-6.00

96

94

9

11

121

146

6.00-10.00

444

453

31

24

501

522

10.00-14.00

532

569

35

34

608

686

14.00-18.00

689

696

55

22

770

822

18.00-22.00

426

442

46

25

485

526

22.00-2.00

96

92

17

10

154

126


Najwięcej wypadków drogowych miało miejsce w godzinach 14:00-18:00 czyli w okresie szczytu popołudniowego związanego z powrotami do domów. Najmniej wypadków miało miejsce w godzinach nocnych. Najwięcej osób zginęło w godzinach 1000-1400Tab. 9. Wypadki drogowe i ich skutki według miesięcy

Miesiąc

WYPADKI

ZABICI

RANNI

KOLIZJE

1999

2000

1999

2000

1999

2000

1999

2000

I

175

205

9

12

200

238

1973

2233

II

143

189

8

13

172

225

1768

1893

III

194

236

24

16

218

283

1948

2332

IV

191

222

17

13

256

275

1980

1949

V

189

241

11

12

208

309

2063

2164

VI

219

195

17

8

278

240

2014

1984

VII

154

170

10

12

177

204

1634

1942

VIII

151

157

18

11

172

172

1641

1799

IX

196

173

20

11

218

199

2046

2050

X

249

148

21

6

281

198

2454

2201

XI

156

201

12

10

171

241

2063

2103

XII

266

206

26

3

288

239

2447

2227

Najbardziej niebezpiecznymi miesiącami w 2000 r. były maj i marzec. Do ponad 20% wszystkich wypadków doszło w tych miesiącach. Najmniej wypadków zanotowano w lipcu, sierpniu oraz we wrześniu i październiku. Prawdopodobnie przyczyną spadku ilości wypadków we wrześniu i październiku jest wprowadzenie ograniczenia prędkości w Warszawie.

3.2. Najbardziej niebezpieczne skrzyżowania w Warszawie w 2000 r.:

1.

Andersa - Anielewicza

11 wypadków

2.

Radzymińska - Bystra

10 wypadków

3.

Al. Solidarności - Sierakowskiego

8 wypadków

4.

Al. Jerozolimskie - Krucza

8 wypadków

5.

Hynka - Żwirki Wigury

7 wypadków

6.

Al. Niepodległości - Odyńca

8 wypadków

7.

Powstańców Śl. - Człuchowska

8 wypadków

8.

Towarowa - Prosta

8 wypadków

9.

Dolina Służ. - Nowoursynowska

6 wypadków

10.

Powstańców Śl. - Górczewska

6 wypadków


3.3. Skrzyżowania z największą liczbą kolizji drogowych w 2000 r.:

1.

Al. Jerozolimskie - Marszałkowska

170 kolizji

2.

Al. Jerozolimskie - Nowy Świat

102 kolizje

3.

Al. Jerozolimskie - Chałubińskiego

96 kolizji

4.

Towarowa - Prosta

92 kolizje

5.

Al. Prymasa Tys. - Kasprzaka

93 kolizje

6.

Al. Jerozolimskie - Łopuszańska

80 kolizji

7.

Al. Jerozolimskie - Popularna

74 kolizje

8.

Hynka - Żwirki i Wigury

67 kolizji

9.

Wawelska - Żwirki i Wigury

65 kolizji

10.

Grójecka - Wawelska

63 kolizje

3.4. Ciągi ulic, na których odnotowano najwięcej wypadków w 2000 r.

1. Puławska,

2. Al. Jerozolimskie,

3. Wisłostrada,

4. Al. Solidarności,

5. Jana Pawła II,

3.5. Rozkład wypadków drogowych i ich skutków na terenie Warszawy I-XII 1998, 1999, 2000

Najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar w 2000 r. zanotowano na terenie Śródmieścia - 389, w których 506 osób zostało poszkodowanych, Mokotowa 278 wypadków- 343 osoby poszkodowane.
Największy spadek ilości wypadków zanotowano na terenie Rembertowa - 25 wypadków oraz Pragi Południe - 29 wypadków, natomiast wzrost na Ursynowie
24 wypadki więcej niż w roku 1999 i Targówku 20 wypadków więcej.
Najwięcej zabitych odnotowano we Włochach.

Tab. 10. Wypadki drogowe i ich skutki na terenie gmin w latach 1998-2000


Teren
gminy

1998

1999

2000

1999
=100%

W

%

P

Z/m

W

%

P

Z/m

W

%

P

Z/m

Mok.

329

13,7

403

7

294

12,9

368

11

278

11,8

343

7

94,6

Urs.

150

6,3

185

5

134

5,9

168

5

158

6,7

203

3

117,9

Wil.

21

0,9

32

3

19

0,8

24

0

22

0,9

29

1

115,8

Och.

130

5,4

167

1

126

5,5

152

5

131

5,6

163

4

104,0

Wło.

91

3,8

112

3

102

4,5

119

2

112

4,8

155

11

109,8

Urs.

35

1,5

47

0

39

1,7

46

0

33

1,4

34

1

84,6

Pr.Pł.

219

9,1

284

9

231

10,1

278

12

202

8,6

240

8

87,4

Waw.

111

4,6

146

9

99

4,3

134

6

110

4,7

154

7

111,1

Rem.

31

1,3

38

5

41

1,8

44

0

25

1,1

34

5

61,0

Pr.Pn.

124

5,2

160

4

117

5,1

142

1

124

5,3

143

3

106,0

Tar.

122

5,1

149

6

115

5,0

141

10

135

5,8

164

2

117,4

Biał.

65

2,7

95

7

73

3,2

102

6

77

3,3

103

3

105,5

Śród.

369

15,4

459

10

359

15,7

445

11

389

16,6

506

8

108,4

Wola

254

10,6

311

7

203

8,9

274

4

234

10,0

285

5

115,3

Bem.

122

5,1

135

2

117

5,1

142

7

121

5,2

147

0

103,4

Żol.

90

3,8

117

6

74

3,2

95

5

66

2,8

89

1

89,2

Bie.

131

5,5

161

4

140

6,1

158

8

129

5,5

160

3

92,1

=

2394

100,0

3001

88

2283

100,0

2832

93

2346

100,0

2952

72

102,83.6. Przyczyny zdarzeń drogowych

Kierujący pojazdami byli sprawcami 1.730 wypadków drogowych. Piesi uczestnicy dróg spowodowali 506 wypadków drogowych.

Tab. 11. Przyczyny wypadków drogowych według sprawcy

Przyczyny z winy

WYPADKI

ZABICI

RANNI

1999

2000

1999

2000

1999

2000

Kierującego

1644

1730

116

74

2054

2243

Pieszego

506

506

53

41

465

479

Pasażera

1

0

0

0

1

0

Inne

132

109

24

11

119

105

W ponad 73 % przypadków sprawcami wypadków drogowych byli kierujący pojazdami.
Piesi powodowali średnio co 5 wypadek.
Poniższe zestawienia przedstawiają rozkład przyczynowy zdarzeń drogowych powodowanych przez kierujących i pieszych uczestników ruchu.

3.6.1. Przyczyny wypadków z winy kierującego


Powiększ
Tab. 13 Przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego

Z WINY KIERUJĄCEGO

WYPADKI

ZABICI

RANNI

1999

2000

1999

2000

1999

2000

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych

495

430

41

24

505

436

Nie dostosowanie prędkości do warunków ruchu

362

389

29

27

486

563

Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu

313

383

23

7

464

543

Wjazd przy czerwonym świetle

126

163

3

7

181

231

Nieprawidłowe skręcanie

69

105

0

2

85

274

Jak wynika z tabeli 13 najczęstszą przyczyną wypadków drogowych, powodowanych przez kierujących, jest nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Stanowi ona około jedną czwartą wszystkich wypadków powodowanych przez tę grupę użytkowników dróg.


Powiększ

Kolejnymi przyczynami są, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze (wraz z nie zachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami) oraz nie udzielanie pierwszeństwa przejazdu.
Stanowią one po około 20 procent wszystkich wypadków powodowanych przez kierujących. Wypadki których przyczyną jest niedostosowanie prędkości i nie udzielenie pierwszeństwa niosą za sobą największą liczbę ofiar w ludziach.

3.6.2. Przyczyny wypadków z winy pieszego


Tab. 15. Przyczyny wypadków z udziałem pieszego

Z WINY PIESZEGO

WYPADKI

ZABICI

RANNI

1999

2000

1999

2000

1999

2000

Nieostrożne wejście na jezdnie przed jadącym pojazdem

165

208

17

11

153

203

Wejście na jezdnie przy czerwonym świetle

114

127

10

11

107

121

Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

142

87

23

14

123

75

Nieostrożne wejście na jezdnie z za pojazdu, przeszkody

43

34

2

2

41

33

Piesi uczestnicy ruchu najczęściej powodowali wypadki poprzez nieostrożne wejście na jezdnię przed nadjeżdżającym pojazdem oraz wejście na jezdnię przy czerwonym świetle.
Stanowiły one 41 i 25 procent wszystkich zdarzeń powodowanych przez pieszych.
Kolejną przyczyną wypadków, powodowanych przez tę grupę uczestników ruchu, jest przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.
Stanowi ona 17 procent wypadków spowodowanych przez pieszych.

3.6.3. Kierowcy sprawcy wypadków drogowych z podziałem na grupy wiekowe

Tab. 17. Sprawcy wypadków drogowych według wieku

GRUPA WIEKU

WYPADKI

ZABICI

RANNI

7 - 14

14

0

15

15 - 17

22

0

29

18 - 24

313

18

424

25 - 39

515

25

699

40 - 59

465

19

599

60 i więcej lat

402

12

478

Sprawcami największej liczby wypadków w 2000 r. są kierowcy z przedziału wieku pomiędzy 25 a 39 rokiem życia. Zapewne najwięcej kierujących w tym przedziale porusza się po drogach. Kolejna grupa która powodowała wypadki znajduje się w przedziale wieku pomiędzy 40 a 59 oraz 60 i więcej lat.

3.6.4. Piesi sprawcy wypadków drogowych z podziałem na grupy wiekowe

Tab. 18. Piesi sprawcy wypadków drogowych według wieku

GRUPA WIEKU

WYPADKI

ZABICI

RANNI

0 -6

7

0

7

7 - 14

75

0

76

15 - 17

34

2

32

18 - 24

59

3

59

25 - 39

64

5

61

40 - 59

114

13

103

60 i więcej lat

153

18

141

Piesi sprawcy wypadków drogowych to najczęściej osoby w wieku 60 i więcej lat, oraz 40 - 59 lat i w tych grupach wiekowych było najwięcej ofiar.

3.5.5. Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych

Tab. 19. Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych

Nietrzeźwi sprawcy wypadków

WYPADKI

ZABICI

RANNI

1999

2000

1999

2000

1999

2000

Kierujący

94

93

8

11

134

115

Piesi

89

47

8

1

84

47

Najczęstszą przyczyną wypadków powodowanych przez nietrzeźwych kierujących jest nie dostosowanie prędkości do warunków ruchu. Z tej przyczyny zaistniało 49 wypadków (tj. 52,7 % wszystkich wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących) w których zginęło 8 osób, a ranne zostały 62 osoby. Kolejną przyczyną jest nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu, z której zaistniało 11 wypadków (11,8 %), 15 osób zostało rannych, oraz nie prawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, 7 wypadków (7,5 %), 1 osoba zginęła, 6 osób rannych.

Piesi najczęściej powodowali wypadki nieostrożnie wchodząc na jezdnię przed jadącym pojazdem. Z tej przyczyny zaistniało 18 wypadków (tj. 38,3 % wszystkich wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych pieszych) w których 1 osoba zginęła, a 18 odniosło obrażenia. Kolejne przyczyny to: przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, z której zaistniało 11 wypadków (23,4 %) i 11 osób odniosło obrażenia oraz wejście na jezdnię przy czerwonym świetle , 11 wypadków (23,4 %) i 11 osób odniosło obrażenia.

Nietrzeźwi kierowcy sprawcy wypadków drogowych to przeważnie mężczyźni (90,3%).

4. NIELETNIE OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH W 2000 ROKU

Tabela 20 . Dzieci do lat 14 ofiary wypadków drogowych

DZIECI DO LAT 14

WYPADKI

ZABICI

RANNI

Piesi

149

0

149

Rowerzyści i motorowerzyści

23

0

23

Motocykliści

0

0

0

Pasażerowie

61

2

59

Inne

0

0

0

OGÓŁEM

193

2

231

Największą grupę poszkodowanych dzieci to piesi. W każdym przypadku kontaktu z pojazdem dziecko zostało ranne.
Na uwagę zasługuje fakt nierozważnego przewożenia dzieci w pojazdach.

5. WARSZAWA NA TLE POLSKI I INNYCH PAŃSTW

5.1. Wypadki drogowe w okresie styczeń-sierpień 2001 r.

W Warszawie 18 września 2000 r. na terenie gminy Warszawa Centrum wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Ograniczenie spotkało się z duża krytyką ze strony mass mediów, polityków, kierowców.
Pierwsze miesiące pokazały, że nastąpił znaczny spadek liczby wypadków drogowych oraz kolizji. Największą satysfakcje można odnieść z 50 % spadku zabitych na miejscu. Oceniając stan bezpieczeństwa na podstawie wskaźników zabitych i rannych na 100 wypadków Warszawa zajmuje wśród państw wymienionych poniżej 4 miejsce.

Tab. 21. Wskaźnik zabitych i rannych na 100 wypadków

Państwo

Wskaźnik
zabitych
na 100
wypadków

Wskaźnik
rannych
na 100
wypadków

Austria

2,5

129,8

Czechy

5,4

128,9

Finlandia

6,2

129,4

Hiszpania

5,9

146,1

Japonia

1,2

123,4

Niemcy

2

131,7

Polska

12,2

124,2

Szwajcaria

2,5

126

Szwecja

3,7

138,7

Węgry

6,9

130,4

Warszawa

3,5
(
I - VIII 2001)

125,49


Powiększ

Najwięcej osób w 100 wypadkach zginęło na drogach województwa Mazowieckiego (14,15), Warmińsko-Mazurskiego (12,94), Lubuskiego (11,70).
Najmniej osób w 100 wypadkach zginęło na drogach Warszawy.


Powiększ

Najwięcej osób rannych w 100 wypadkach odnotowano na drogach województwa Lubuskiego (153,44), Mazowieckiego (143,71, Warmińsko-Mazurskiego (143.03).
Najmniej osób rannych w 100 wypadkach odnotowano na drogach Warszawy (125,49), województwa Łódzkiego (130,25).

6. ZDARZENIA DROGOWE W KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ


Powiększ

W okresie ośmiu miesięcy 2001 r. kierujący autobusami byli uczestnikami 52 wypadków drogowych, w których zginęło 7 osób a 60 zostało rannych. W okresie tym uczestniczyli w 225 kolizjach drogowych.


Powiększ

Kierujący autobusami byli sprawcami wypadków drogowych w 44% a jako poszkodowani w 56%.


Powiększ

W okresie ośmiu miesięcy 2001 r. kierujący tramwajami byli uczestnikami 31 wypadków drogowych, w których zginęły 3 osoby a 49 zostało rannych. W okresie tym kierujący tramwajami uczestniczyli w 104 kolizjach drogowych


Powiększ

Kierujący tramwajami byli sprawcami wypadków drogowych w 132% a jako poszkodowani w 168%.

7. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w województwie mazowieckim

7.1. Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego - podstawy prawne

Przegląd aktów prawnych zmusza do zadania pytania: kto odpowiada za bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Okazuje się, że coraz więcej podmiotów domaga się uprawnień do kontroli ruchu drogowego jednak nie wszystkie chcą odpowiadać za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Przedstawicem rządu na terenie województwa jest wojewoda, który działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz.577). Zgodnie z treścią art.15 pkt 4 wojewoda:"jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa, a w szczególności: zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,

Kolejnym podmiotem, któremu w zakresie działania zapisano ogólnie "bezpieczeństwo" to POWIAT. Zakres działania określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U z 1998 r. Nr 91, poz. 578). Zgodnie z treścią art. 4 pkt 6 i 15 "Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Zakres działania gminy został określony ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 13 poz. 74). Z treści art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 wynika, że zadania własne gminy obejmują sprawy "gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego", lokalnego transportu zbiorowego.

Jednym z najważniejszych podmiotów, do którego zadań należy zapewnienie spokoju w ruchu drogowym jest Policja. Do dnia 11.10.1995 r. Policja składała się m.in. z Policji ruchu drogowego. Aktualnie Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 101 poz. 1092). Zgodnie z treścią art. 2 pkt 2 do podstawowych zadań Policji należą:
ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach p rzeznaczonych do powszechnego korzystania,

Zadania Policji związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym określa również ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami).
W art. 129 ust. 1 ustawodawca określił, że "Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji".

Innym podmiotem, którego zadaniem jest czuwanie nad porządkiem w ruchu drogowym jest straż gminna.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) w art. 11 pkt 2 określono, że "Do zadań straży należy w szczególności: czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym".

Bardzo ważnym podmiotem w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zarządca drogi.
Niestety ustawodawca nie sprecyzował wprost zadań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 71 poz. 838) w art. 19 ust. 6 określa m.in., że w granicach miasta stołecznego Warszawy zarządcą dróg publicznych:

 1. krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,
 2. wojewódzkich i powiatowych

- jest zarząd miasta stołecznego Warszawy.

Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności:

 1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 10. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 13. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 14. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 16. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 17. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

Na skonkretyzowany zapis napotykamy w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków z arządzania ruchem na drogach. (Dz. U z 2000 r. Nr 90, poz. 1006). Zgodnie z treścią § 2 ust.1. działania w zakresie zarządzania ruchem realizowane są przez podejmowanie następujących czynności organizacyjno-technicznych:

 1. opracowywanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
 2. przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
 3. nadzór nad zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem,
 4. nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
 5. nadzór nad zarządzaniem ruchem.
 6. W szczególnych przypadkach niektóre czynności z zakresu działań, o których mowa w ust. 1, mogą być podejmowane przez zarząd drogi, Policję lub wojskowe organy porządkowe na zasadach o kreślonych przepisami rozporządzenia.

7.2.Podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U z 1999 r. Nr 53, poz. 563) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego mogą wykonywać:

§ 12.1.Funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej,

§ 13.1. Funkcjonariusze celni są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w strefie nadgranicznej,

§ 14.1. Strażnicy leśni oraz funkcjonariusze Straży Parku są uprawnieni do kontroli ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych,

§ 15. 1. Pracownicy zarządów dróg są uprawnieni do kontroli pojazdów:

 1. co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że przekraczają dopuszczalną masę lub nacisk osi,
 2. które powodują uszkadzanie lub niszczenie drogi,
 3. które zanieczyszczają lub zaśmiecają drogę,

§ 16. 1. Strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do:

 1. kierujących pojazdami nie stosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach,
 2. uczestników ruchu naruszających przepisy o:
  1. zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
  2. ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
  3. ruchu pieszych.

7.3. Podmioty uprawnione do wydawania poleceń lub sygnałów uczestnikom ruchu

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

 • policjant,
 • żołnierz wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia,
 • żołnierz Straży Granicznej w strefie nadgranicznej,
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
 • pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządu drogi,
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 48, poz. 481) do podawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnieni są ponadto:

 • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki i konduktu pogrzebowego - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
 • pilot pojazdu (pojazdów) nienormatywnego, w stosunku do którego obowiązuje określony w odrębnych przepisach wymóg pilotowania, po wyjściu z pojazdu pilotującego - w związku z utrudnieniem ruchu drogowego wynikającym z przejazdu pojazdu nienormatywnego,
 • strażak Państwowej Straży Pożarnej - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • umundurowany żołnierz Biura Ochrony Rządu - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych,
 • kierujący autobusem przeznaczonym do przewozu dzieci do szkoły podczas trwania postoju w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 • umundurowany i odpowiednio oznakowany pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej.

8. PERSPEKTYWY ROZWOJU PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Na ocenę poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wpływa wiele czynników, jak również działalność wielu instytucji i organizacji związanych z ruchem drogowym.

System ten wyjątkowo rozbudowany i niespójny jest nieefektywny i wymaga natychmiastowego przeorganizowania.

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym powinny być zespolone w jednym programie. Na realizację tego programu powinny być przeznaczone odpowiednie środki finansowe. Za realizację zadań wynikających z programu, ponoszona powinna być odpowiedzialność jednoosobowa. Jeżeli nie nastąpi integracja sił i środków oraz zmiany zapisów ustawowych to w przyszłości nastąpi:

 • całkowite zablokowanie dzielnicy Śródmieście w gminie Centrum,
 • zablokowanie przez większą część doby głównych tras przelotowych przez Warszawę (brak małej obwodnicy warszawskiej),
 • kierowanie całego ruchu tranzytowego przez Warszawę ( brak dużej obwodnicy warszawskiej i katastrofalny stan nawierzchni dróg oraz przepraw mostowych na terenie województwa),
 • znaczące pogorszenie możliwości parkowania pojazdów i to nie tylko w dzielnicy Śródmieście,
 • duże zanieczyszczenie środowiska naturalnego w Warszawie,
 • istotne obniżenie prędkości podróżnej środków komunikacji miejskiej,
 • możliwość katastrofy ekologicznej w związku z dużym prawdopodobieństwem zaistnienia katastrofy drogowej w trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych, znaczny wzrost zagrożenia wypadkami drogowymi.

Jednocześnie podkreślić należy, że Policja w żaden sposób nie będzie w stanie zapanować nad tymi zjawiskami z uwagi na ograniczone możliwości sprzętowe jak i osobowe. Już w obecnej chwili służba ruchu drogowego codziennie likwiduje od 80 do 150 zdarzeń drogowych. W związku z niedostosowaniem programów sygnalizacji świetlnej na wielu skrzyżowaniach wystawiane są posterunki regulacji ruchu. WRD dokonuje wielu pilotaży, zabezpieczeń imprez, uroczystości i manifestacji. Policjanci są z mocy ustawy zobligowani do reagowania na wszelkie przejawy popełniania przestępstw i wykroczeń. Brak w ustawie wydzielonej służby ruchu drogowego (w rozporządzeniu o umundurowaniu nie przewidziano elementów wyróżniających służbę ruchu drogowego), wyznaczenie nowej formacji - straże gminne - odpowiedzialne za porządek w ruchu drogowym skłaniają do stwierdzenia, że: podmiotów uprawnionych do kontroli ruchu drogowego przybywa, natomiast nie ma osoby odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aby rozwiązać problem należy problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego nadać właściwą rangę poprzez:

 • opracowanie programu poprawy bezpieczeństwa,
 • utworzenie bazy o zdarzeniach drogowych, z której korzystałyby instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego, instytucje naukowe, uczelnie itp.
 • ustawowe wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • sprecyzowanie zadań dla instytucji odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • stworzenie systemu finansowania kosztów ponoszonych w związku z realizacją programu poprawy bezpieczeństwa np. grzywny nakładane za wykroczenia w ruchu drogowym powinny wpływać do budżetu miasta. Część kwot powinna być kierowana na działalność związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Załącznik nr 1

CIĄGI I MIEJSCA ZAGROŻONE WYPADKAMI

W 2000 ROKU W WARSZAWIE

w = wypadki; z = zabici, r = ranni, g = godzina

Lp

ULICA, CIĄG

1999

2000

MIEJSCA ZAGROŻONE

W

W

Z

R

1.

Puławska łącznie z Pl. Uni Lubelskiej

90

82

7

100

Puławska-Poleczki
4w, 8r
g. 14, 15, 17, 19
art. 17, § 95, 14

Puławska-Karczunkowska
4w, 2z, 5r
g. 01, 08, 16, 18
art. 19, 17, 66

Puławska-Sporna
3w, 1z, 2r
g. 10, 11, 17
art. 14, 26

Puławska-Wałbrzyska
7w, 8r
g. 18-22
art. 17, § 95, 13

Puławska-Odyńca
2w, 1z, 1r
g. 13, 17
art. 26, § 95p

Puławska-Al.Wilanowska-Al.Niepoldległości
4w, 8r
g. 3, 7, 13
art. 19, 14

2.

Al. Jerozolimskie
łącznie z
R. de Gaulle'a,
Pl. Zawiszy,
skrzyżowanie
z Jana Pawła II,
Al. Prymasa 1000-lecia,
Bitwy Warszawskiej
bez skrzyżowania
z ul. Marszałkowską

77

79

4

98

m. Poniatowskiego
5w, 5r
g. 03, 06, 08, 17
art. 19, 14

Al.Jerozolimskie-Krucza
8w, 9r
g. 08, 11, 13, 17-21
art.19, § 95p i k

Al. Jerozolimskie-E.Plater
4w, 8r
g. 02, 07, 15, 23
art. 19, § 95 + alk

Al.Jerozolimskie-Mszczonowska
4w, 1z, 5r
g. 17, 21, 22
art. 26, 14, § 95p

Al. Jerozolimskie-Łopuszańska
7w, 1z, 11r
g. 01, 05, 10, 14, 15, 20
art. 22, 19, 14

Al. Jerozolimskie-Al. Prymasa 1000-lecia
4w, 7r
g. 12, 19, 20
art. 19, 22, § 95

3.

Wisłostrada

63

69

6

92

Drewny-Przyczółkowa
3w, 1z, 4r
g. 13, 17, 18
art.19, 22

Solec-3go Maja
3w, 3r
g. 10, 12, 19
art.17, 14, 26

Wyb.Kościuszkowskie-Karowa
3w, 3r g. 13, 14, 15
art.17, 26

Wyb. Gdańskie 2
2w, 4r
g. 8, 19
art.19

4.

Al. Solidarności
bez skrzyżowania
z Okopowa

51

55

3

61

Al. Solidarności-Szwedzka
4w, 5r
g. 01, 13, 17
art.19+alk

Al. Solidarności-Sierakowskiego
8w, 1z, 7r
g. 02, 07, 10, 11
art. 13, § 95

Al. Solidarności-Targowa
6w, 6r
g. 10, 11, 13, 18
art. 26+alk, § 95p

Al. Solidarności-Orla
4w, 5r
g. 11, 17, 18
art. 26, 13

5.

Jana Pawła II,
Ks. Popiełuszki
bez skrzyżowania
z Al. Jerozolimskimi

54

54

1

90

Al. J.Pawła ul.-Złota2w, 25r
g. 16, 23
art. 13, 18

Rondo ONZ
5w, 5r
g. 10, 14, 16, 21
art. 24, § 95, 26

Al. J.Pawła II-Solidarności
6w, 6r
g. 7, 8, 13-19
art. 24, 22+alk, 23

Al. J.Pawła II-Anielewicza
5w, 6r
g. 1, 7, 9, 12, 18
art. 22, 13

Al. J.Pawła II-Dzika
6w, 1z, 6r
g. 12, 14, 17-19
art. 26, 13

6.

Al. Niepodległości

36

46

2

59

Al. Niepodległości-Odyńca
9w, 15r
g. 7, 9, 13, 16, 19
art. 22, § 95p, 26, 19+alk

Al. Niepodległości-Domaniewska
3w, 1z, 2r
g. 15, 17, 21
art. 13, § 95p

Al. Niepodległości-Woronicza
5w, 5r
g. 16, 17, 18, 20
art. 22, 13, § 95

Al. Niepodległości-Batorego
3w, 6r
g. 1, 14, 16
art. 66, 22

7.

Trasa Łazienkowska, Wawelska, Ostrobramska

50

45

6

58

Ostrobramska-Rodziewiczówny
5w, 8r
g. 10, 12, 13, 20
art19, 14, § 95

Ostrobramska-Zamieniecka
3w, 3r
g. 10, 11, 19
art. 19, 13, § 95

Al. Armii Ludowej
(MZA Rozbrat)

3w, 1z, 3r
g. 14, 15, 23
art. 19, 13 § 95

8.

Grochowska, Zamojskiego

52

44

4

45

Grochowska-Zamieniecka
3w, 5r
g. 11, 17, 18
art. 19, § 95p i k

9.

Powstańców Śląskich
ze skrzyżowaniem z
Górczewską,
Połczyńską
i Górczewską

41

44

0

50

Powstańców Śl.-Człuchowska8w, 10r
g. 9, 15, 17, 23
art. 19, § 95, 26

Powstańców Śl.-Górczewska
6w, 8r
g. 9, 11, 15, 16
art. 19, 14, § 95

Powstańców Śl.-Radiowa
3w, 3r
g. 01, 10, 20
art. 22, 26, 14

10.

Radzymińska,
Ząbkowska

35

43

3

53

Radzymińska-Bystra
11w, 3w, 18r,
g. 11, 12, 14, 19, 22, 23
art. 22, 26, 13, 19

Radzymińska-Łodygowa
6w, 6r
g. 7, 12, 14, 19, 23
art. 22, 26, § 95p i k

Rzadzymińska-Naczelnikowska
4w, 5r
g. 5, 9, 15, 18
art. 19, 13

11

Marszałkowska
z Pl. Bankowym
i skrzyżowanie
z Al. Jerozolimskimi

41

41

1

59

Pl. Konstytucji
3w, 4r
g. 16, 17
art. 17, 13

Marszałkowska-Wspólna
3w, 3r
g. 11, 17, 19
art. 19, 24

Marszałkowska-Piękna3w, 5r
g. 8, 16
art. 19, 26

Marszałkowska-Al. Jerozolimskie
3w, 13r
g. 3, 9, 17
art. 19, § 95+alk

Marszałkowska-Senatorska

4w, 5r
g. 2, 10, 12
art. 19, 26, 14

Marszałkowska-Świętokrzyska
4w, 5r
g. 9, 12, 19
§ 95p i k

pl. Bankowy
5w, 6r
g. 11-16
art. 25, § 95 p

12.

Patriotów,
Szpotańskiego,
Wydawnicza,
Widoczna

40

40

6

48

Patriotów-Panny Wodnej
3w, 2z, 2r
g. 8, 19, 23
art. 22, 13

Patriotów-Izbicka
3w, 3r
g. 14, 16, 19
art. 26, 14

13.

Żwirki i Wigury, Raszyńska

29

36

3

43

Żwirki Wigury-Banacha
4w, 4r
g. 16-22
art. 26, 14, § 95

Żwirki Wigury-17-Stycznia
4w, 6r
g. 5, 16, 20, 21
art. 22

Żwirki Wigury-Hynka-Sasanki
10w, 1z, 10r
g. 6-10, 16-18
art. 14, § 95, 22

14.

Wolska, Połczyńska
ze skrzyżowaniem
z Szeligowską
bez skrzyżowania
z Powstańców Śl.

40

35

7

36

Wolska-Sowińskiego
2w, 1z, 2r
g. 4, 16
art. 19

Wolska-Skierniewicka
2w, 1z, 1r
g. 11, 12
art.13

Połczyńska-Szeligowska
2w, 1z, 1r
g. 12, 17
§ 95 p

15.

Górczewska,
Leszno
bez skrzyżowania
z Powstańców Śl.

31

32

2

36

Górczewska-Konarskiego
4w, 1z, 5r
g. 12, 13, 16, 23
§ 95p i k

Górczewska-Ciołka
3w, 4r
g. 12, 20
art. 22, 23, § 95p

16.

Modlińska

34

31

1

38

Modlińska przy Auchan
3w, 3r
g. 12, 14, 18
art. 22, 13, § 95

17.

Grójecka
z Pl. Narutowicza

25

30

2

35

Grójecka-Banacha
4w, 4r
g, 9, 20, 22
art. 14, § 95

Grójecka-Dickensa
3w, 4r
g. 09, 18
art. 14+alk, § 95p

Grójecka-Wawelska-Kopińska
3w, 3r
g. 01, 10
art. 19, 26, § 95

18.

Wał Miedzeszyński

25

29

3

40

-

19.

Trasa Toruńska

25

28

1

38

Armii Krajowej-Broniewskiego
6w, 6r
g. 12, 18, 22
art. 26, § 95

20.

Marymoncka - Pułkowa
ze skrzyżowaniem
Żeromskiego,
Słowackiego,
Marymoncka

29

28

1

34

Marymoncka-Szpital Bielański
3w, 4r
g. 09, 10, 15
art. 26, 13, § 95

Marymoncka-Przy Agorze
3w, 5r
g. 06, 12, 19
art. 22, 13, § 95

Słowackiego-Żeromskiego-Marymoncka
4w, 7r
g. 09, 10, 16, 22
art. 13, § 95

21.

Al. Krakowska
ze skrzyżowaniem
Hynka - Łopuszańska

20

27

4

30

Al.Krakowska-1go Sierpnia
3w, 1z, 2r
g. 9, 15
art.26, 14

Al.Krakowska-Mineralna
3w, 4r
g. 5, 6, 18
art. 19+alk, § 95

22.

Witosa,
Sikorskiego,
Dolina Służewiecka,
Rzymowskiego ze skrzyżowaniem z Bonifacego,
Dolinka Służewiecka - Wilanowska
bez skrzyżowania
Sikorskiego - Marynarska - Sobieskiego - Rzymowskiego

27

26

1

32

Dolina Służewiecka-Nowoursynowska6w, 1z, 6r
g. 02, 9, 16, 17
art. 26, 19, § 95p i k

Rzymowskiego-Gotarda
5w, 6r
g. 8, 11, 16, 21

Dolina Służewiecka-Al.Wilanowska-Sikorskiego
5w, 10r
g. 9, 12, 20, 22
art. 26, 19, § 95

24.

Nowy Świat,
Krakowskie Przedmieście

21

26

0

29

Krakowskie Przedmieście 55
7w, 7r
g. 15, 17, 20, 21
art. 26

Nowy Świat- Świętokrzyska
5w, 6r
g. 8, 10, 12
art. 13, 26, 66

25.

11 listopada,
Odrowąża,
Wysockiego

20

25

0

35

Wysockiego-Bazyliańska
6w, 13r
art. 19, 22

11 listopada-Bródnowska
3w, 3r
g. 09, 10, 16
art.26

26.

Okopowa

16

23

2

25

Okopowa-Żytnia
4w, 4r
g. 14, 16, 17, 21
art. 26, § 95p

Okopowa-Al.Solidarności
5w, 1z, 4r
g. 8, 10, 20-21
art. 22, § 95p i k

27.

Saska,
Egipska,
Bora Komorowskiego,
bez skrzyżowania
z Fieldorfa

17

22

0

24

-

28.

Andersa

13

22

0

30

Andersa-Anielewicza-Świętojerska
10w, 16r
g. 11, 13, 17-20
§ 95 p i k

29.

Sobieskiego
ze skrzyżowaniem Sikorskiego,
Wilanowska,
Bonifacego bez skrzyżowania,
Chełmska,
Dolna, Belwederska

22

21

2

30

Sobieskiego-Sikorskiego
3w, 1z, 5r
g. 6, 11, 21
art.14, § 95

Sobieskiego-Nałęczowska
2w, 1z, 3r
g. 12, 19
art.23, § 95

30.

Prymasa 1000-lecia, Bitwy Warszawskiej bez skrzyżowania z Górczewską i Kasprzaka

15

21

2

22

-

31.

Młynarska, Obozowa

20

20

2

20

Młynarska-Żytnia
5w, 5r
g. 07, 08, 19
art. 22, 26, 13

32.

Bronisława Czecha, Płowiecka

16

20

0

30

Płowiecka-Marsa
3w, 3r
g. 12, 19, 21
§ 95p i k

33.

Targowa

15

20

1

23

Targowa 35
4w, 1z, 4r
g. 08, 10
art. 19, 26

Targowa-Zamoyskiego
3w, 4r
art. 19, 22, § 95

34.

Wólczyńska, Arkuszowa

13

20

1

21

Wólczyńska-Nocznickiego
3w, 3r
g. 11, 13, 16
art. 26, 19
Wólczyńska-Conrada
3w, 4r
g. 8, 11, 23
art. 22, 26

35.

Kondratowicza,
Młodzieńcza,
Łodygowa

22

18

0

23

Kondratowicza-Chodecka
4w, 7r
g. 18, 22, 23
art. 22, § 95, 26

Kondratowicza-Łabiszańska
3w, 3r
art. 26, § 95p

36.

Broniewskiego ze skrzyżowanie z Krasińskiego

33

17

1

18

Broniewskiego-Jarzębskiego
3w, 5r
g. 08, 09, 13
art. 14

37.

Chełmska, Dolna, Odyńca, Racławicka

20

15

0

19

Chełmska-Sielecka
3w, 5r
g. 7, 16, 19
art.17, 19, 23

38.

Al. Ujazdowskie

10

15

0

18

Al. Ujazdowskie 1/3
2w, 3r
g. 13, 14
art. 17, § 95p

39.

Fieldorfa wraz ze skrzyżowaniem Bora Komorowskiego

4

15

1

14

Fieldorfa-Umińskiego
4w, 4r
g. 11, 15, 18, 19
art. 22, 26

Fieldorfa-Bora Komorowskiego
4w, 4r
g. 7, 10, 23
art. 22, 26, § 95

40.

Prosta, Świętokrzyska
ze skrzyżowaniem
z Żelazną
i z E. Plater

19

14

0

23

Żelazna-Prosta
5w, 12r
g. 01, 05, 13, 15, 22
art.22, 26, 13

41.

Żeromskiego

16

14

1

22

Żeromskiego-Al.Zjednoczenia
4w, 7r
g. 01, 13, 15, 18
art.22, § 95

Żeromskiego-Al. Reymonta
4w, 5r
g. 11, 15, 16, 22
art. 26, 14, § 95

42.

Jagiellońska

16

14

2

13

Jagiellońska-Starzyńskiego
2w, 1z, 1r
g. 9, 13
art. 26, 16

43.

Al. Wilanowska

11

14

2

14

Al.Wilanowska-Dominikańska
3w, 4r
g. 17, 19
art. 19, 22, 26

44.

Łopuszańska, Hynka

21

13

1

17

Hynka-Radarowa
4w, 1z, 3r
g. 09, 11, 14, 15
art. 26, § 95

45.

Kasprowicza

13

13

0

15

Kasprowicza (Wolumen MZA)
3w, 3r
g. 07, 12, 13
art. 22, 13

46.

Towarowa
bez skrzyżowania
z Al. Solidarności wraz
z Rondem Daszyńskiego

10

13

0

19

Towarowa-Prosta-Kasprzaka
8w, 9r
g. 4, 15-21
art. 13, 14, 26, § 95p

47.

Kasprzaka

18

12

0

15

Kasprzaka-Bema
3w, 5r
g. 08, 10, 20
art. 26

48.

Słomińskiego

16

12

1

14

Słomińskiego-Bonifraterska
4w, 4r
g. 12, 13, 15, 16
art. 19, 22, 23

49.

Żelazna
bez skrzyżowania
z Prostą

10

12

0

12

Żelazna-Grzybowska
3w, 3r
g. 8, 19, 20
art. 19, § 95

50.

Chodkiewicza,
Wołoska
ze skrzyżowaniem
z Woronicza

12

11

0

13

Wołoska-Woronicza
2w, 2r
g. 12, 21
§ 95 p

51.

Waszyngtona

12

10

1

12

Waszyngtona-Kinowa
3w, 5r
g. 11, 18, 20
§ 95 p i k

52.

Rosoła

15

9

0

11

Rosoła-I.Gandhi
3w, 5r
g. 8, 17, 20
art. 14, § 95p i k

53.

Słowackiego,
Pl. Wilsona

10

9

0

9

Słowackiego-Pl.Wilsona
2w, 2r
g. 9, 16
art. 24, 66

54.

Starzyńskiego,
Szwedzka

10

9

0

9

Rondo Starzyńskiego
3w, 3r
g. 7, 13, 22
art. 26, 13

55.

Płochocimska

9

9

0

14

-

56.

Szaserów,
Dwernickiego,
Stanisławowska

8

9

1

10

-

57.

Wincentego
bez skrzyżowania
z Kondratowicza

10

8

1

7

-

58.

Białobrzeska

7

8

0

8

-

59.

Woronicza

6

8

0

9

-

60.

Marsa,
Cyrulików

18

7

2

5

-

61.

Lazurowa
bez skrzyżowania
z Górczewską

17

7

0

8

-

62.

Mickiewicza

11

7

0

8

Mickiewicza-Mierosławskiego
2w, 2r
g. 9, 16
art. 26

63.

Emilii Plater

11

7

0

7

-

64.

Powązkowska

9

7

0

10

-

65.

Korkowa

7

7

1

11

Korkowa-Potockich
3w, 6r
g. 16, 17, 20
art. 26

66.

Wyb. Szczecińskie - Helskie

6

7

0

8

-

67.

Kochanowskiego,
Conrada

5

7

2

5

-

68.

Belwederska

10

6

1

9

Belwederska 49
2w, 1z, 5r
g. 4, 11
art. 23, § 95p

69.

Al. Lotników,
Marynarska,
Sasanki
ze skrzyżowaniem
Wołoska,
Marynarska,
Rzymowskiego

22

5

3

4

Marynarska-Wynalazek
2w, 1z, 1r
g. 06, 12
art. 26

69.

Waryńskiego,
Rondo Jazdy Polskiej

4

5

0

7

Boya
Żeleńskiego - Waryńskiego

2w, 2r
g. 01, 17
art. 25

70.

Al. Zieleniecka

8

4

2

4

-

71.

Żołnierska
bez skrzyżowania
z ul. Marsa

7

4

3

4

-

72.

Pileckiego

5

3

0

4

-

73.

Krasińskiego

4

3

0

3

-

74.

Koszykowa

4

2

0

2

-

75.

Francuska,
Paryska,
Wersalska

3

2

0

2

-