Syrena WARSZAWSKA INTERNETOWA GRUPA DYSKUSYJNA Sobota, 7 grudnia 2019
2002-01-16, 18:59

Plan komendanta Siewierskiego (istotne fragmenty)

Jest tak prawde mówiąc dość ogólny i niezbyt nowatorski.
Poza pomysłem stworzenia policji municypalnej i deklaracja kontynucji polityki poprzednika można ująć go jak poniżej:

Konsekwentne stymulowanie wszelkich czynności, służących bezpieczeństwu.

Monitorowanie zagrożeń wiążących się z codziennym poczuciem bezpieczeństwa

Budowanie dobrego wizerunku warszawskiej policji jako instytucji sprawnej, skutecznej i służebnej wobec obywateli.

Partnerskie współdziałanie z samorządem regionalnym i lokalnym

Prowadzenie polityki kadrowej dającej gwarancję realizowania etycznych założeń służby, wyselekcjonowanie pracowników o ponadprzeciętnych cechach i predyspozycjach

Opinie o Komendzie Stołecznej kształtuje często arogancja i niekompetencja pojedynczych pracowników. Zdarza się, że pokrzywdzony czeka godzinami na przyjęcie zgłoszenia. Często występuje nie tylko brak życzliwości, ale i powagi dla cierpienia. Obojętność znamionująca szereg policyjnych zachowań to obszar wymagający permanentnej interwencji przełożonych

(Szuwaks)